Kaivoshanke

Posion kunta valmistautuu Mustavaaran kaivoksen mahdolliseen uudelleen avaamiseen.

Mustavaaran mahdollisuudet

Kaivosteollisuuden synergiatarpeet ja yhteistyömahdollisuudet Posiolla - hanke edistää kaivosteollisuuden ja Posion elinkeinojen välistä yhteistyötä sekä tiedottaa kuntalaisille kaivostoiminnan etenemisestä.

Projektissa on selvitetty paikallista työvoiman tarjontaa ja saatavuutta, koulutusmahdollisuuksia, liikenneyhteyksiä, sähkö -ja energiatarpeita sekä kartoitettu Posion kunnan palvelut ja kaivostoiminnan mahdollisia vaikutuksia palvelutarpeisiin.

Projektin toiminta-aika on 2014 - 2015. Projekti on Lapin liiton ja Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama. Projektin hallinnointi ja toteutus on Posion Kehitysyhtiön.

Posion kunnan kaivostyöryhmä jatkaa valmistautumistyötä hankkeen päätyttyä. Kaivostyöryhmän puheenjohtajana toimii kunnanhallituksen puheenjohtaja ja sihteerinä Posion Kehitysyhtiö.

Lisätietoja kaivoshankkeesta ja kaivostyöryhmän työskentelystä Posion Kehitysyhtiön toimitusjohtaja Antero.Lepojarvi@posio.fi

Mustavaaran avolouhos kesällä 2014. Kuva: Posion KehitysyhtiöAjantasaista tietoa Posion kunnan alueella olevista muista kaivoshankkeista kuten malminetsintäalueista löydät TUKES:n kaivosrekisterin karttapalvelusta. GTK:n karttapalvelusta löytyy tietoa mm. tunnetuista malmi- ja teollisuusmineraaliesiintymistä.