Palveluyrittäjäksi Posiolle?

Selvityksen mukaan Posion kylissä on yritystoiminnan mahdollisuuksia kotona asumisen tukemiseen liittyen mm. kotisiivouksessa ja talojen- ja pihojen kunnossapitotöissä.

Palvelutarpeita Posion kylissä

Posiolla ja Taivalkoskella selvitettiin kylien palvelutarpeita ja niihin liittyviä yritystoiminnan mahdollisuuksia. Projektissa selvitettiin myös palvelusetelin käyttöönottoa kunnan kotipalveluissa. Projekti toteutettiin vuonna 2014. Projektin rahoittajana toimi Koillismaan Leader.

Posiolla tehdyn selvityksen mukaan yleisimmät niistä palveluista, joita ei saada mutta tarvitaan kylissä, ovat:

Kotisairaanhoito:terveydentilan seuranta
Henkilökohtainen:hygienia: jalkojenhoito
Siivous:suursiivous, ikkunoiden pesu ja mattojen tuuletus
Huolto- ja korjaustyöt:lumityöt ja pihatyöt
Kyytipalvelu:kauppaan, pankkiin, virastoihin ja kyläilemään
Liikunta:kuntoilussa avustaminen ja ohjaaminen
Muut avustavat toiminnot:jutteluseura ja virkistystoiminta

Mökkiläisten palvelutarpeet


Mökkiläiskyselyn perusteella mökkiläisillä (n=70) selkeästi suurin tarve oli lumityöpalvelulle, jota kertoi tarvitsevansa 53 % vastanneista.

Pieniin korjaustöihin apua tarvitsi 36 % ja mökkivahtia 26 %kyselyyn vastanneista mökkiläisistä.

Muita eniten tarvittuja palveluja olivat kyselyn perusteella polttopuiden välitys (20 % vastaajista) ja kyytipalvelu asioille (11 % vastaajista).

Kyselyllä ei selvitetty, kuinka moni mökkiläisistä sai tarvitsemaansa palvelua tällä hetkellä, mutta selkeä enemmistö vastanneista oli valmis hyödyntämään tarvitsemiinsa palveluihin posiolaisen yrittäjän palveluita.

Lisätietoja: Antero Lepojärvi, puh. 040 0414 391, antero.lepojarvi@posio.fi