Kehittyvä Posio

Posion kunta järjestää yritysneuvontaa ja yritysten kehittämisen konsultointia Posion alueella.

Kunnan elinkeinotoimen pääasiallisena tehtävänä on toimia kunnan yritysneuvontaan ja elinkeinojen kehittämiseen suuntautuvien toimenpiteiden edistäjänä ja toteuttajana.


Elinkeinotoimen tehtäväalueena ovat:


-Yritysneuvonta ja yritysten kehittämisen konsultointi posiolaisille yrityksille ja yrittäjäksi aikoville yhteistyössä Lapin ja Koillismaan kehittämisen alueorganisaatioiden kanssa

-Posion kunnan elinkeinojen kehittämisen hanketyö yhdessä paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa

-Osallistuminen maakunnallisten ja seudullisten kehittämisohjelmien suunnitteluun ja toteuttamiseen posiolaisena yhteistyöosapuolena

-Ylikunnallinen yhteistyö ja ylikunnallisten palvelujen hankkiminen ja koordinointi

-Posion edunvalvonta alueellisissa kehittämishankkeissa ja osakkuusyhtiöissä

Suomen Vahvimmat

Yrityspalvelut

Yritysneuvontaa ja yritysten kehittämisen konsultointia

Yritysneuvonta

Posion elinkeinotoimi järjestää yritysneuvontaa ja yritysten kehittämisen konsultointia paikallisesti sekä Posiolla toimiville yrityksille että Posiolla yritystoimintaa aloittaville yrittäjille


Yritysneuvonta ja kehittämisen konsultointi tapahtuu yhteistyössä Itä-Lapin kuntayhtymän, Lapin työvoimatoimiston, Lapin maaseutukeskuksen, Koillismaan Leader ry:n ja Lapin ELY - keskuksen ja sen seudulliset yrityspalvelut -verkoston kanssa sekä muiden Lapin aluekehitysviranomaisten ja kuntien kanssa.

Yritysneuvontaa saat joko puhelimitse tai henkilökohtaisesti sopimalla tapaamisen. Ota yhteyttä: Veli-Matti Ruotsalainen p. 040 801 2205, veli-matti.ruotsalainen(at)posio.fi

Elinkeinostrategia

Posion kunnan elinkeinostrategia 2013-2017

-Paikallisiin lähtökohtiin ja mahdollisuuksiin perustuva
katsaus ja esitys kehittämisen toimenpidealueista.
-Täsmentää, päivittää ja täydentää kuntastrategiassa
mainittuja painopistealueita.
-Yhteenveto elinkeinojen kehittämiseen suuntautuvista
toimenpidealueista ja hankkeista tulevaisuudessa.
-Ohjaa kunnan kehittämisresursseja strategiassa mainittujen
kehittämiskohteiden toteuttamiseen.

Posion kunnan elinkeinostrategia kokonaisuudessaan oheisissa liitteissä.

Mökkiläiset

Tervetuloa Posiolle!

Posiolla tulijan katseen vangitsee ainutkertainen järvi- ja vaaramaisema.

Posio on Lapin vesistörikkain ja sen vuoksi suosittu mökkipitäjä. Posiolla on yli 2500 vapaa-ajan asuntoa ja mökkiläiset vilkastuttavat posiolaisen kesän ja tuovat eloa myös talvikaudella.

Posion järviseudut, erämaat ja erityisesti Kirintövaaran luontourheilukeskuksen alueet ovat olleet vapaa-ajan uudisrakentamisen erityisen kiinnostuksen kohteena.

Posio tarjoaa vapaa-ajan asukkailleen ainutlaatuisen luonnon lisäksi monenlaisia palveluja.

Posion kunta haluaa pitää huolta myös omista vapaa-ajan asukkaistaan ja kehittää ja edistää palvelujen saatavuutta myös ns. mökkiläisille.


Posion kunta tarjoaa vapaa-ajan asukkaille vesipistepalvelua.
Vesipiste sijaitsee vapaa-aikatalo Pyrinnön talossa, Posiontie 24, kaupan puoleisessa päädyssä.

Avaimen vesipisteeseen saa 20,00 euron vuosimaksua vastaan
Posion kunnanviraston neuvonnasta, Kirkkotie 1.
Neuvonta on avoinna työpäivinä klo 9.00 - 11.00 ja 11.45 - 15.00

TAI

Matkailuneuvonnasta Pentik-mäeltä, Maaninkavaarantie 5, 97900 Posio. Puhelin 044 7674 218, sähköposti matkailu.neuvonta@posio.fi

Vesipisteen kanssa samassa rakennuksessa on myös infopiste, josta saa vapaa-ajan asukkaille ja lomalaisille tarkoitettuja esitteitä.